116 Instängd (131/365)


I den här skulle man nog känna sig instängd 🙂

57 Festmat (130/365)


När man dukade upp så här på slottet, så var det säkert festmat som serverades 🙂

6 Anrikt (128/365)


Ett anrikt gammalt slott.

276 Stilfullt (127/365)

299 Spira (67/365)