299 Spira (67/365)

74 Från ljust till mörkt (66/365)

17 Beskära (64/365)


Beskära bilder kan man ju göra på många olika sätt. Den översta bilden är originalet. Den andra har jag beskurit så att himlen utgör en större del av bilden och den tredje så att havet och speglingen blir en större del. Vilket tycker du blir bäst?

340 Vackra hus (63/365)


Det här huset från 1666 tycker jag platsar i kategorin ”Vackra hus” 🙂

244 Praktfull (60/365)