136 Inkapslad (21/365)

Eget tema 12 – Stilla flyter ån (207/365+1)


Holjeån, Olofström

204 Naturens väsen (206/365+1)


Kanske ett av naturens alla väsen 🙂

165 Ledigt (205/365+1)


Här ser ut att vara en del ledigt. Där finns säkert plats för flera 🙂