161 Lång exponeringstid (24/365)

Solnedgång över Molivos hamn