143 Kraftpaket (52/365)


Det är en väldig kraft i vattnet som forsar fram i ån, så det kan man väl kalla för ett kraftpaket 🙂

328 Vattenflöde (25/365)


På nästa bild kan du se effekten av att välja en lite längre exponeringstid.

161 Lång exponeringstid (24/365)

29 De kunde förr (22/365)


Det finns s k stenvalvbroar, som byggdes för 2000 år sedan. Så visst kunde de förr 🙂

270 Rött och svart (109/365)