216 Näsvis (343/365+1)


Visst ser den väl lite näsvis ut 🙂

203 Naturens kraft (85/365+1)


Den här dagen var flödet 124000 liter per sekund.

246 Rikligt (69/365+1)

Efter allt regnande är det rikligt med vatten i Mörrumsån. Den här bilden tog jag för en vecka sedan och då var flödet 85 kubikmeter per sekund.

Jag tog en liten film med mobilen också, som finns på instagram

Eget tema 50 – Forsar fram (363/365)

287 Stryker (352/365)


Vattnet i ån stryker förbi alldeles utanför huset.