356 Åt samma håll (56/365)

62 Fläckad (54/365)

227 På snö (49/365)

339 Vid väggen (48/365)

206 När dimman lättar (47/365)