198 Munsbit (327/365+1)


Om man tittar närmare, så har den en liten munsbit mellan framtassarna 🙂

95 Gömställe (266/365)


Här tittar den fram med mat i munnen från sitt gömställe bakom stammen till hasseln.

296 Söt (338/365)

182 Mumsar i sig (115/365)