95 Gömställe (266/365)


Här tittar den fram med mat i munnen från sitt gömställe bakom stammen till hasseln.

296 Söt (338/365)

182 Mumsar i sig (115/365)