33 Botten/Bottom (164/365)


Näckrosorna är på väg upp mot ytan från älvens botten.

362 Älv/River (80/365)


Den 168 meter långa Östra Bron (i folkmun Gamla Stenbron), som förbinder stadsdelarna Norrstrand och Haga i Karlstad, lär vara Sveriges längsta stenvalvsbro. Bron började byggas 1761 och invigdes 1797 av Gustav IV Adolf, men blev inte helt klar förrän 1811.

204 Ljuset i tunneln/The light in the tunnel (79/365)


Klarälven, Karlstad