33 Botten/Bottom (164/365)


Näckrosorna är på väg upp mot ytan från älvens botten.

229 Porlar (273/365)

Porlar
Horssjöälven, Värmland.

Älvdal – Eget tema 15 (270/365)

Panorama Tossebergsklätten
Utsikt från Tossebergsklätten, Värmland.