245 Prick (18/365)

234 På sjön (204/365+1)

258 Sedd från ovan (203/365+1)