57 Dyrkan (43/365+1)


Synonymer till dyrka är t ex tillbe, hylla, älska. Tänker mig att kvinnan tillber, hyllar eller älskar ljuset, vare sig det är i fysisk eller andlig bemärkelse. Skulpturen heter Ad Lucem (mot ljuset) och står i en minneslund på kyrkogården i Fjälkinge.

96 Grav (42/365+1)

290 Svunnen tid (50/365)

271 Spetsigt (49/365)

171 Länkad (48/365)