Eget tema 47 – På grönbete (358/365+1)

126 I naturreservatet (113/365+1)

69 Ett möte (108/365+1)

51 Ett gyllene tillfälle (84/365)

277 Solens sista strålar (79/365)