Eget tema 46 – Förbrukad (357/365+1)

4 Andrahandsvärde (218/365+1)


Här har fordonen ett andrahandsvärde som fotoobjekt 🙂

273 Skrot i skogen (217/365+1)

333 Ut med det gamla … (215/365+1)