342 Vig/Agile (320/365)

29 Blåsa/Blow (319/365)


Det får ju blåsa lite i alla fall, för att den ska ta sig fram 🙂

Eget tema 26 – Insikt/Insight (300/365)

128 Helt uppåt väggarna/Completely upward the walls (199/365)


Barcode-området i Oslo.

104 Förändring/Change (198/365)


Stad i förändring. Framför Barcode-området kommer snart nya hus att stå.