142 Jag vill! (247/365+1)


Vill du taga denne …? Och jag tänker mig att hon svarar Jag vill! 🙂