Eget tema 10 – Uppfinning (181/365)


Man kanske inte tänker på det här som en uppfinning, men det är det ju 🙂

320 Trasig (180/365)


Kanske inte så lätt att se, men …. 🙂

315 Tangentbord (168/365)