148 Klippor (48/365)

212 Naturlig konst (43/365)

Eget tema 40 – Tre (342/365+1)

Eget tema 39 – Öppen (341/365+1)


Enligt Wikipedia anlades 1693 en liten begravningsplats för garnisonen vid Karlshamns kastell på Frisholmen. På stenmuren som omgärdar begravningsplatsen sitter en plakett där det står “Garnisonens begravningsplats 1658 – 1865 Vörda och Vårda Minnena”. Den enda nu läsbara gravstenen är rest över graven för kaptenen vid örlogsflottan Wilhelm Gustaf Gyllenskepp (1784-1836) riddare av Kungliga Svärdsorden och kommendant på Karlshamns kastell sedan 1833.

148 Kar (334/365+1)


Hällkar på Boöns klippor.