Naturreservatet Getabjär

Den gångna söndagen gick till ett besök i naturreservatet Getabjär och några timmars skön promenad i det fina höstvädret. På Länsstyrelsens sajt beskrivs området på följande sätt: ”Berg med ädellövskogar, betesmarker, postglaciala strandvallar”. Längs en av slingorna passerar man även klapperstensfält och doliner. Som framgår av bilderna är det fortfarande mycket grönt och inte så mycket höstfärger. Men det kommer väl förhoppningsvis 🙂

Eget tema 43 – Stenröse (326/365)

Eget tema 42 – Portal (325/365)

96 Gräslikt (324/365)

Eget tema 26 – Lövfällning (283/365)