95 Good enough (160/365+1)


Några jag frågat har sagt att det är en gulsparv. Är det svaret good enough? 🙂

264 Silverglitter (159/365+1)

153 Knöligt (247/365)


Ligga på klipporna vid havet är ju inte fel, men här är det nog lite väl knöligt 🙂

90 Grotta (136/365)

118 I naturen (100/365)