Naturreservatet Getabjär

Den gångna söndagen gick till ett besök i naturreservatet Getabjär och några timmars skön promenad i det fina höstvädret. På Länsstyrelsens sajt beskrivs området på följande sätt: ”Berg med ädellövskogar, betesmarker, postglaciala strandvallar”. Längs en av slingorna passerar man även klapperstensfält och doliner. Som framgår av bilderna är det fortfarande mycket grönt och inte så mycket höstfärger. Men det kommer väl förhoppningsvis 🙂

95 Good enough (160/365+1)


Några jag frågat har sagt att det är en gulsparv. Är det svaret good enough? 🙂

264 Silverglitter (159/365+1)

153 Knöligt (247/365)


Ligga på klipporna vid havet är ju inte fel, men här är det nog lite väl knöligt 🙂

90 Grotta (136/365)