187 Matchar (349/365)

222 Något att kämpa för (263/365)

99 Ha händerna fulla (262/365)

276 Schack (195/365)