Eget tema 47 – Uppe bland trädtopparna (358/365)

Eget tema 46 – Chimär (357/365)


Kupolen i mitten av bilden är en synvilla. Det är målat så att det ser ut som en kupol, men det var omöjligt att se.

Eget tema 45 – Sjöbodar/Boathouses (352/365)

Eget tema 44 – Båtplats/Jetty (351/365)

Eget tema 43 – Lotstorn (350/365)

Eget tema 42 – Ruiner (346/365)

Eget tema 41 – Högvatten/High tide (341/365)

Eget tema 40 – Med utsträckta händer/With outstretched hands (340/365)

Eget tema 39 – Bisamhälle/Beehives (339/365)

Eget tema 38 – Klocka/Bell (338/365)