94 Harmoni (71/365)


En solig dag vid havet i harmoni med naturen 🙂

63 Flöte (70/365)


Den här kan man väl också se som ett flöte 🙂

42 Dubbelt upp (20/365)


Om en mast är en, så måste väl två master vara dubbelt upp 🙂

105 I fjärran (19/365)


I fjärran syns Sillnäs fyr.

121 Järnhjul (18/365)