Eget tema 5 – Svårfångad (83/365)


Den var svårfångad där inne bland alla grenarna.

185 Mobilbild (80/365)

157 Kustnära (76/365)


Djupekås sett från Tocken.