219 Okända människor (34/365+1)


Här lever man på gatan. Gubbarna kring bordet är inbegripna i någon sorts kortspel.