105 High key (14/365)

250 På en sten (13/365)

348 Vid kajen (11/365)

352 Vågsvall (178/365+1)

Eget tema 6 – På tork (127/365+1)