229 Ritning (328/365)

242 Plagiat/Plagiarism (296/365)

82 Fikaställe/Coffee place (54/365)

20170228__dsc4274-fikastalle

138 Huvudsak/Main thing (52/365)

20170228__dsc4282-huvudsak


Huvudet är väl i någon mening huvudsaken 🙂

230 Offentlig miljö/Public environment (50/365)

20170228__dsc4241-offentlig-miljo

På Kulturens museum i Lund.