25 Bokstav (17/365)

286 Som bomull (193/365+1)

177 Lövmatta (192/365+1)


Årets löv på träden och där under en matta av fjolårets vissna löv.