361 Värmekälla (169/365)


Tillmakning är en uråldrig malmbrytningsteknik, som en gång i tiden har använts i Falu koppargruva. Man tände eldar, som fick brinna under längre tid mot bergväggen. Det uppstod då sprickor i berget och man kunde bryta loss bitar med spett och andra verktyg. Efter en eldning kunde man i bästa fall  bryta omkring en decimeter berg, så det tog sin tid.

208 Mörker (163/365)


Följde med på en tur i Falu gruva. På ett ställe släckte man allt ljus, så vi fick känna på hur det var där nere i totalt mörker.

26 Brant (160/365)