270 Rött och svart (109/365)

52 Eldslågor (108/365)