Eget tema 44 – När dimman lättar (351/365+1)

Eget tema 43 – Solnedgång (350/365+1)

Eget tema 42 – Ljusspår (349/365+1)


Här far bilarna fram och lämnar bara ljusspår efter sig 🙂

98 Gudagott (340/365+1)


Gudagott med lite sol 🙂

Eget tema 38 – Boll (339/365+1)