118 I den mörka skogen (119/365+1)

327 Trädkramare (118/365+1)

332 Upplösningstillstånd (117/365+1)