175 Länkade (280/365+1)

Vattendropparna är länkade till varandra genom spindelnätet 🙂

359 Älvdans (267/365)


En tidig morgon på kalhygget.

221 Perfekt (268 av 365)

Perfekt
Perfekt konstruktion och material. Så här skrev Illustrerad Vetenskap i nr 14/2008 om spindelnät: ”En spindels spinnkörtlar är en mycket effektiv kemisk fabrik. I körtlarna förvandlar spindeln en proteinlösning till starka fibrer, och den gör det dessutom vid låg temperatur, lågt tryck och med vatten som lösningsmedel. Fibrerna är generellt såväl lätta och elastiska som starka. Tråden i ett nät kan till exempel sträckas 40 procent utan att brista, och draghållfastheten är omkring fem gånger högre än hos stål.”