184 Naturens olika faser (152/365)


Här är vi inne i slutet av ”lövsprickningsfasen” (om man kan kalla den så). På ett par veckor har nästan allt slagit ut.

349 Vid strandkanten (83/365)