348 Våghalsar (145/365)


Det är nog våghalsar, som håller på med det där.

143 Jag avstår (144/365)


Flyger gör jag, men att flyga så här det avstår jag från 🙂

35 Cykeltur (143/365)