212 På pass (143/365)


På ett träningspass 🙂

Eget tema 10 – Kör så det ryker (141/365)

Tisdagskväll på Ripa Motorbana


De far fram både på marken och i luften och man får bra träning på actionfotografering och panorering 🙂

348 Våghalsar (145/365)


Det är nog våghalsar, som håller på med det där.

143 Jag avstår (144/365)


Flyger gör jag, men att flyga så här det avstår jag från 🙂