Eget tema 23 – Ljusstråle (188/365)

Solljuset strålade in genom en av fönstergluggarna i takkupolen.