202 Mätt i magen (255/365)


Där var gott om bete, så jag tror nog den blev mätt i magen 🙂

111 Hästsvans (135/365)

Eget tema 47 – På grönbete (358/365+1)

255 Sagohäst (202/365+1)

39 Dagens näringsriktiga (175/365+1)


Man får väl hoppas att betet är näringsriktigt 🙂