Eget tema 27 – Ruin (242/365)


Ruinerna är rester av ett nunnekloster, som fanns i Gudhem mellan 1100-talet och början av 1500-talet.