275 Spår i snön (78/365)


Någon har gått på taket. Undrar vem?

165 Lokaltrafik (77/365)

363 Över trädtopparna (76/365)

309 Tjärn (231 av 365)

Tjärn
Mobergstjärnen i Dalarna.