317 Sällskapssjuk (360/365)

316 Sårbar/Vulnerable (359/365)

Eget tema 47 – Uppe bland trädtopparna (358/365)

Eget tema 46 – Chimär (357/365)


Kupolen i mitten av bilden är en synvilla. Det är målat så att det ser ut som en kupol, men det var omöjligt att se.

196 Kärnor/Cores (356/365)