42 Dubbeldörr (183/365)

143 Konstnär (181/365)


Dagmar Lange eller Maria Lang, som var hennes författarnamn.

72 Från en annan vinkel (180/365)

55 Enfärgat (179/365)