336 Vippa (27/365)

323 Tång (4/365)

Tång

170 Ljussken (3/365)

Ljussken

94 Historia (207 av 365)

Historia
På Hälleviks kulturdag den 12 juli visade man hur det gick till att tvätta före tvättmaskinens tid. Men det är historia nu 🙂

Så här kunde det gå till:
Så-här-tvättade-man