111 Goddag yxskaft/nonsensical (317/365)


Kanske vill kreatören ha något sagt med sitt verk, men för mig är det mest som ”goddag yxskaft”, dvs tämligen meningslöst 🙂

103 Föråldrad/Outdated (316/365)

307 Ståndpunkt/Standpoint (299/365)