95 Förebild (317/365)

Förebild

353 Zoom (313/365)

Zoom
Inzoomat så långt det gick, men jag kom ändå inte närmare än så 🙂

31 Brutal (310/365)

Brutal

301 Svalkande (307/365)

Svalkande
En kall öl i skuggan vid vattnet, det är svalkande 🙂

45 Densitet (305/365)

Densitet
Att en människa kan flyta – både i saltvatten och sötvatten – beror på att människokroppens täthet (densitet) är lite mindre än vattnets. Och ju saltare vattnet är, desto lättare är det att flyta. Det beror på att saltvatten har större täthet än sötvatten och därför kan ”bära” en större vikt.